ΣΥΣΤΑΣΗ Ι.Κ.Ε.

ΣΥΣΤΑΣΗ  Ι.Κ.Ε.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί στην επιχειρηματική κοινωνία και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η δυνατότητα να λειτουργήσουν με τη νέα εταιρική μορφή, αυτή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.).

Έχοντας αντιληφθεί άμεσα,  τα πλεονεκτήματα της σύστασης εταιρειών με την μορφή των Ι.Κ.Ε. έχουμε ήδη προτείνει και προχωρήσει στη σύσταση εταιρειών αυτού του τύπου. Διαθέτουμε την εμπειρία αλλά και τη γνώση ώστε να σας δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία για τη σύσταση Ι.Κ.Ε. όπως και να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για την ίδρυση ή μετατροπή εταιρείας σε Ι.Κ.Ε.

 

Πληροφορίες :

Η Ι.Κ.Ε. εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν. 4072/2014 εξοπλισμένη με τους μηχανισμούς κεφαλαιακής προστασίας αλλά και την απλότητα σύστασης και λειτουργίας της. Αποτελεί μία εταιρική μορφή με ορισμένα παραδοσιακά χαρακτηριστικά τόσο των προσωπικών εταιρειών (π.χ. Ο.Ε.)  όσο και των κεφαλαιουχικών (π.χ. Α.Ε.).

 

 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε.

  • Η Ι.Κ.Ε. έχει πάντοτε κεφάλαιο το οποίο μπορεί να είναι ακόμα και ένα ευρώ (1 €).
  • Έχει νομική προσωπικότητα.
  • Υπάρχει η δυνατότητα να είναι μονοπρόσωπη.
  • Φορολογική μεταχείριση αντίστοιχη της Ε.Π.Ε.
  • Η σύστασή της αλλά και η οποιαδήποτε τροποποίηση, όπως και τα εταιρικά της έγγραφα, γίνονται κατά κανόνα με ιδιωτικό έγγραφο.
  • Ευκολία σύστασής της.
  • Απαραίτητη η ύπαρξη εταιρικής ιστοσελίδας για τις εταιρικές δημοσιεύσεις.

 

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η βασική καινοτομία της Ι.Κ.Ε. είναι η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής και των μεριδίων από το κεφάλαιο. Ενώ δηλαδή στις κλασικές περιπτώσεις της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε. οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια αποτελούν τμήμα του κεφαλαίου και προσδιορίζουν το μέγεθος της συμμετοχής καθενός, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων που κατέχει, στην ΙΚΕ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τα εταιρικά μερίδια ανάγονται όχι αποκλειστικά στο κεφάλαιο, ως μοναδικό παρονομαστή, αλλά σε έναν ευρύτερο παρονομαστή, που αποτελείται από την αξία του συνόλου των εισφορών. Αυτές μπορούν να είναι κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές. Αυτό είναι ίσως το βασικότερο χαρακτηριστικό της  νέας εταιρικής μορφής.