ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Με τον Νόμο 4548/2018 αναθεωρείται ο νόμος που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρείες. Αυτός, είναι σε πλήρη ισχύ από 01/01/2019 και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία, η εναρμόνιση- κωδικοποίηση των εταιρικών καταστατικών.
Με το νέο Νόμο επίσης, καταργούνται οι ανώνυμες μετοχές από 01.01.2020, όμως αυτή η κατάργηση θα πρέπει να συντελεστεί, μέσα από την διαδικασία που προβλέπει ο νέος Νόμος 4548/2018 κατά το έτος 2019.
Έχοντας την εμπειρία αλλά και την απαραίτητη γνώση μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε αλλά και να σας συντάξουμε το εταιρικό σας καταστατικό σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018.
Παράλληλα, μέσα από την σύνταξη του εταιρικού καταστατικού μπορούμε να σας ενημερώσουμε για όλα τα δικαιώματα των μετόχων αλλά και για την λειτουργία των εταιρικών οργάνων.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση
Μυστιλόγλου Μυστιλιάδης Αντώνιος

📞 6945 586533