Κωδικοποίηση Καταστατικού, Τροποποίηση Καταστατικού, Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών – Κωδικοποίηση καταστατικού, Τροποποίηση καταστατικού

Κωδικοποίηση καταστατικού ανώνυμης εταιρείας, Ετερόρρυθμη εταιρεία όπως και Ε.Ε., Ομόρρυθμη Εταιρεία όπως και Ο.Ε. Κωδικοποίηση καταστατικού, Τροποποίηση καταστατικού

Σκοπός της am-c είναι η Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών επένδυσης, ανάπτυξης αλλά και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και εταιρειών. Η εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, σε συνάρτηση με την επιστημονική γνώση και εξειδίκευση, έχουν ως αποτέλεσμα να αφουγκραζόμαστε καλύτερα τις ανάγκες του επιχειρηματία, των ελευθέρων επαγγελματιών αλλά και τις απαιτήσεις των εταιρειών.

Σκοπός μας είναι η άρτια παροχή υπηρεσιών σε χρόνους που να ανταποκρίνονται ταχύτατα στις ανάγκες των πελατών μας για να αποτελέσουμε διαχρονικό συνεργάτη των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται

S_ ESPA_AM-C_Logo
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Μυστιλόγλου Αντώνης

 amc, AMC, ΑΜ-Ψ, AMC.GR, Amc.gr, http://www.am-c.gr/company/, http://www.am-c.gr/services/, http://www.am-c.gr/subsidies/, http://www.am-c.gr/espa/, http://www.am-c.gr/oaed/, http://www.am-c.gr/codification/, http://www.am-c.gr/ike/, http://www.am-c.gr/customers/, http://www.am-c.gr/contact/

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Επένδυσης, επένδυση, Επενδύσεις, επενδύσεις, Ανάπτυξης, ανάπτυξης, Ανάπτυξη, ανάπτυξη, Αναδιάρθρωσης, Αναδιάρθρωση, Αναδιαρθρώσεις, αναδιαρθρώσεις, Επιχειρήσεων, επιχειρήσεων, Εταιρειών, εταιρειών, Ελευθέρων Επαγγελματιών , ελευθέρων επαγγελματιών, Παροχή Υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προγράμματα επιδοτήσεων, ΕΣΠΑ 2014 – 2020

http://www.oaed.gr/index.php?lang=el

http://www.antagonistikotita.gr/greek/

 

 

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενίσχυση Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα,

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΟΦΥΗΣ

Startup

Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΑΕΔ

 

Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών,  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΩΗΝ ΑΝΕΡΓΩΝ, Αναδιάρθρωση εταιρειών, Κωδικοποιήσεις καταστατικών,  Ανασυγκρότηση και αναβίωση εταιρειών,  Μετατροπή εταιρειών, Συγχωνεύσεις εταιρειών, Δημιουργία εταιρικών ιστοσελίδων,

Κωδικοποίηση Καταστατικού, Τροποποίηση Καταστατικού, Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ιστοσελίδες προβολής επιχειρήσεων,

 Ιστοσελίδες δημοσίευσης ισολογισμών,

Σύσταση Ι.Κ.Ε.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

Προσωπικών Εταιρειών, Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη, Εταιρική Ιστοσελίδα, Εταιρικές δημοσιεύσεις, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητα, Καταστατικό, καταστατικό, Νομικό πλαίσιο λειτουργίας εταιρειών, Κωδικοποίηση καταστατικών,
Προδημοσιεύτηκε, Πρόγραμμα, ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, ίδρυση νέας επιχείρησης, φυσικά πρόσωπα, άνεργοι, ΟΑΕΔ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΔ, ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, Ενισχυόμενες Δραστηριότητες, Τομείς Προτεραιότητας, Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ), Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, 

Κωδικοποίηση καταστατικού ανώνυμης εταιρείας, Ετερόρρυθμη εταιρεία όπως και Ε.Ε., Ομόρρυθμη Εταιρεία όπως και Ο.Ε. Κωδικοποίηση καταστατικού, Τροποποίηση καταστατικού

www.epsa.gr

www.antagonistikotita.gr

www.oaed.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, ΥΠΟΒΟΛΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΝΤΑΞΗ, Πτώχευση, Εκκαθάριση ή Αναγκαστική Διαχείριση, Iστοσελίδες ηλεκτρονικές εφαρμογές, Οµόρρυθµης Εταιρίας (Ο.Ε.), Ετερόρρυθµης Εταιρίας (Ε.Ε.), Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.) , Ελλάδα, Ρόδος,

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Analytic Management Consulting

consultancy, Consultancy, Investments, Development , Restructuring, investments, development , restructuring, TOURIST COMPANIES, STRENGTHENING, Enhancement, Startup, Upgrading Existing Business, UPGRADE MICRO Business, OAED, Restructuring of companies, Encodings statutes, Reconstruction and revitalization companies, Convert companies, Mergers, Creating corporate websites, Business Websites,  ELIGIBILITY, General partner, Limited partnerships, Limited Liability Company (Ltd.) , Private Capital Company, www.oaed.gr, Greece, Rhodes

Κωδικοποίηση Καταστατικού, Τροποποίηση Καταστατικού, Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών