Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

divider line

Η AM-Consulting ιδρύθηκε με κύριο προσανατολισμό της, τις «εξατομικευμένες» υπηρεσίες ως προς την τήρηση του εταιρικού δικαίου, αποτελώντας αρωγό τόσο των διοικητικών οργάνων, μετόχων / εταίρων όσο και των λογιστικών και δικηγορικών γραφείων, και ως προς την συμβουλευτική επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

divider line

Η φιλοσοφία μας είναι οι υπηρεσίες να παρέχονται με γνώμονα την «εξατομίκευση». Στόχος της AM-Consulting είναι οι υπηρεσίες της να διακρίνονται για τον εξατομικευμένο χαρακτήρα τους, τον προσανατολισμό των υπηρεσιών της στις ανάγκες των επιχειρήσεων και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης, έχοντας ως φιλοσοφία ότι η κάθε επιχείρηση έχει την δική της ταυτότητα, προσανατολισμό και ανάγκες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

divider line

Το γραφείο μας συνενώνει δύο εκ πρώτης όψεως διαφορετικούς αλλά αλληλοσυνδεόμενους προσανατολισμούς της επιχειρηματικότητας : το εταιρικό δίκαιο, κυρίως εξωδικαστικώς και συνεπικουρούμενo με δικηγορικά γραφεία, και δικαστικώς και την συμβουλευτική επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

divider line

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε b2b και σε b2c υπηρεσίες. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

divider line

Διατηρούμε πυκνό δίκτυο εξωτερικών συνεργασιών με λογιστικά, δικηγορικά, συμβολαιογραφικά γραφεία και με ορκωτούς λογιστές οι οποίοι ο καθένας εξειδικεύεται στο πεδίο δράσης του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

divider line

Τι κάνουμε, που δραστηριοποιούμαστε, τι σχεδιάζουμε και τι πιστεύουμε για τις εξελίξεις και άλλα ενδιαφέροντα για το γραφεία μας, όπως και αρθρογραφία σας τα παρουσιάζουμε εδώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ