Το γραφείο μας συνενώνει δύο εκ πρώτης όψεως διαφορετικούς αλλά αλληλοσυνδεόμενους προσανατολισμούς της επιχειρηματικότητας : το εταιρικό δίκαιο, κυρίως εξωδικαστικώς και συνεπικουρούμενo με δικηγορικά γραφεία, και δικαστικώς και την συμβουλευτική επιχειρήσεων.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η πλειοψηφία των εταιρικών αποφάσεων, είτε κεφαλαιουχικής είτε προσωπικής εταιρείας, αποτυπώνονται σε ιδιωτικά έγγραφα. Πλέον η σύσταση των εταιρειών μπορεί να επέλθει άμεσα μέσω της υπηρεσίας e-ΥΜΣ.

Σε αυτό το εταιρικό περιβάλλον το γραφείο μας χειρίζεται μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες περιπτώσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εταιρεία μας, με γνώμονα τις «εξατομικευμένες» υπηρεσίες, παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής τόσο για νέους επιχειρηματίες όσο και για εδραιωμένες επιχειρήσεις, είτε θέλουν να αναπτύξουν την επιχειρηματική δομή και δραστηριότητά τους, είτε σκοπεύουν να αναπροσανατολίσουν ή αναπροσαρμόσουν την επιχειρηματική τους δράση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Β2Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σκοπός μας είναι να αποτελέσουμε τον σημαντικότερο εξωτερικό συνεργάτη, τόσο των λογιστικών όσο και των δικηγορικών γραφείων, ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το εταιρικό δίκαιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία μας, έχοντας υποβάλλει αιτήσεις για επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών (Α.Ε. – Ι.Κ.Ε., - Ε.Π.Ε. – Ο.Ε και Ε.Ε.), όπως για ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και για φυσικά πρόσωπα, έχει την εμπειρία της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και την αντίστοιχη εμπειρία της υποβολής αιτήματος .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ