Διατηρούμε πυκνό δίκτυο εξωτερικών συνεργασιών με λογιστικά, δικηγορικά, συμβολαιογραφικά γραφεία και με ορκωτούς λογιστές οι οποίοι ο καθένας εξειδικεύεται στο πεδίο δράσης του. 

Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους, κατά περίπτωση, εξειδικευμένους συνεργάτες, για θέματα στα οποία είτε δεν κατέχουμε πρωτογενώς τη σχετική τεχνογνωσία είτε άπτονται σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, είτε ακόμα η ανατιθέμενη υπόθεση απαιτεί γνώση διαφορετικών επιστημών και απαιτείται συνεργασία ή παράλληλες ενέργειες. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των εντολέων μας, συμπληρώνοντας τη μεθοδολογική μας άποψη προσεγγίζοντας και καλύπτοντας όλες τις πτυχές της περίπτωσης του θέματος.