Η εταιρεία μας, με γνώμονα τις «εξατομικευμένες» υπηρεσίες, παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής τόσο για νέους επιχειρηματίες όσο και για εδραιωμένες επιχειρήσεις, είτε θέλουν να αναπτύξουν την επιχειρηματική δομή και δραστηριότητά τους, είτε σκοπεύουν να αναπροσανατολίσουν ή αναπροσαρμόσουν την επιχειρηματική τους δράση.

Επιδοτούμενα προγράμματα  

Έχοντας, ως στρατηγική επιλογή την παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες συνθήκες, απαιτήσεις αλλά και στην δομή, οργάνωση και στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης επιλέγουμε τις περιπτώσεις που αναλαμβάνουμε. 

Αναλαμβάνουμε την υποβολή πρότασης αντιλαμβανόμενοι ότι η κάθε επιχείρηση είναι μοναδική, χωρίς να πιστεύουμε ότι όλες οι λύσεις ταιριάζουν σε όλους. 

Η προσαρμοσμένη στην επιχείρηση σας υπηρεσία μας παρέχεται ακολουθώντας τα παρακάτω στάδια :

1. Ακούμε : Σας γνωρίζουμε και ακούμε τις ανάγκες σας.

2. Εντοπίζουμε και επιλέγουμε : Εντοπίζουμε το επιδοτούμενο πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης και το επιλέγουμε ταιριάζοντας τις ανάγκες της επιχείρησης με τις παροχές του προγράμματος. 

3. Υλοποιούμε – Σεβόμαστε : Υλοποιούμε το πρόγραμμα που μπορούμε να ανταποκριθούμε. Δεν αναλαμβάνουμε, δεν ρισκάρουμε το επενδυτικό όραμα των ενδιαφερομένων. Σεβόμαστε την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική δραστηριότητα. 

Σημ: Εδώ μπορεί να μπει ένα λινκ που να αναφέρει «Για να δείτε Ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων που αναλαμβάνουμε πατήστε εδώ »

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Από μικρή ηλικία ο ιδρυτής της εταιρείας έχει δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά μέσα από την οικογενειακή επιχείρηση. Στη συνέχεια, μετά από σπουδές στη Διοίκηση, δημόσια & επιχειρήσεων, έχει δραστηριοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικότητας αλλά και τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν. 

Η βιωματική εμπειρία σε συνδυασμό με τις σπουδές καθιστούν τις υπηρεσίες μας κατάλληλες για να εξυπηρετήσουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα των πελατών μας. Καταλαβαίνουμε τις ανάγκες τους, τις δυσκολίες αλλά αντιλαμβανόμαστε τις ευκαιρίες και το όραμά τους.

Συγκράτηση F&B Κόστους

Έχοντας την εμπειρία του ξενοδοχειακού κλάδου, όπως και την γνώση της αγοράς και των αναγκών των f&b τμημάτων μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στα παρακάτω.

– Σχεδιασμός και λειτουργία εφοδιαστικής αλυσίδας.

– Δημιουργία προϋπολογισμού.

– Ανάλυση και έλεγχος κόστους

– Μείωση κόστους με παράλληλη συγκράτηση ποιότητας.

– Αναζήτηση προμηθευτών και βέλτιστων λύσεων : Ερευνούμε την αγορά, διαπραγματευόμαστε με τους προμηθευτές για την καλύτερη τιμή και την βέλτιστη ποιότητα. Αξιολογούμε τους προμηθευτές με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια 

– Data entry : Η δομημένη και ορθή καταχώρηση δεδομένων αγορών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση και συγκράτηση του κόστους. Είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, αναλαμβάνουμε για λογαριασμό της επιχείρησης την καταχώριση, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων

Business Plan

Βοηθάμε τους νέους επιχειρηματίες να υλοποιήσουν το όραμά τους και να ξεκινήσουν το «ταξίδι» τους. Συμβάλουμε στην εξέλιξη των επιχειρήσεων ή στην επανεκκίνησή τους.

Η δημιουργία ενός Business Plan θέτει τα θεμέλια της επιχειρηματικής επιτυχίας. Στο Business Plan σχεδιάζονται τα επόμενα χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η χρήση του μπορεί να είναι είτε ιδιωτική, είτε για την κάλυψη τραπεζικών απαιτήσεων είτε για την συνοδεία επενδυτικής πρότασης. 

Δημιουργία Ιστοσελίδας Εταιρικής Δημοσιότητας

Δημιουργούμε εταιρική ιστοσελίδα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης εταιρικής δημοσιότητας. Τέτοιες περιπτώσεις εταιρικής δημοσιότητας είναι 

– Εταιρική Ιστοσελίδα Ι.Κ.Ε. , σύμφωνα με το άρθρο 47 του Νόμου 4072/2012 περί εταιρικής διαφάνειας.

– Μείωση κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ως επιπρόσθετη υποχρέωση δημοσιότητας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του Νόμου 4548/2018.

– Δημοσιότητα στις περιπτώσεις του Νόμου 4602/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών.