Η Εκπρόθεσμη Καταβολή Κεφαλαίου Σύστασης Ανώνυμης Εταρίας με Καταβολή Μετρητών

ΟΙ Ενέργειες των Εταιρικών Οργάνων και ο Ρόλος των Καταστατικών Διατάξεων

Η Ανώνυμη Εταιρεία αποτελεί εταιρικό τύπο κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, είτε αυτή πρόκειται για εισηγμένη ή μη εταιρεία. Η ύπαρξη κεφαλαίου το οποίο διαιρείται σε μετοχές, αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μίας Ανώνυμης Εταιρείας. Η ύπαρξή του κρίνεται αναγκαία διότι σε αυτό στηρίζεται η πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και ο ρόλος του είναι αναγκαίος διότι αποτελεί την εγγύηση για τους εταιρικούς δανειστές, διαφοροποιώντας αυτόν τον εταιρικό τύπο από τις προσωπικές εταιρείες όπου οι εταίροι έχουν προσωπική ευθύνη. Ουσιαστικά για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της.Read more