ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ANALYTIC MANAGEMENT CONSULTING Ι.Κ.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : AM-C
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 152144120000 ,
ΑΦΜ : 801224763
ΕΔΡΑ : ΙΑΛΥΣΟΣ, ΡΟΔΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΜΥΣΤΙΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 600 ΕΥΡΏ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ : 600
ΕΤΑΙΡΟΙ: 1: ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΜΥΣΤΙΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ με συμμετοχή 70 % στο κεφάλαιο με κεφαλαιακή εισφορά, δ/νση κατοικίας ΚΟΝΔΡΙΝΓΚΤΩΝΟΣ 24 , ΡΟΔΟΣ,
2: ΤΟΥΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ, με συμμετοχή 30 % στο κεφάλαιο με κεφαλαιακή εισφορά, δ/νση κατοικίας ΚΟΝΔΡΙΝΓΚΤΩΝΟΣ 24 , ΡΟΔΟΣ,

Η εταιρία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση ούτε έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία υπαγωγής σε εκκαθάριση.