Η επιχειρηματικότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Από μικρή ηλικία ο ιδρυτής της εταιρείας έχει δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά μέσα από την οικογενειακή επιχείρηση. Στη συνέχεια, μετά από σπουδές στη Διοίκηση, δημόσια & επιχειρήσεων και στην Πολιτική Επιστήμη, έχει δραστηριοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικότητας αλλά και τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες, είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές. 

Από το 2011 δραστηριοποιείται στη συμβουλευτική περί της τήρησης εταιρικού δικαίου, έχοντας ασχοληθεί με περισσότερες από 500 εταιρείες, διάφορων μορφών του εταιρικού δικαίου και με διαφορετικές περιπτώσεις υποθέσεων και τα τελευταία χρόνια στην συμβουλευτική επιχειρηματικών συμβουλών σε περισσότερες από 100 εταιρείες. 

Η βιωματική εμπειρία σε συνδυασμό με τις σπουδές καθιστούν τις υπηρεσίες μας κατάλληλες για να εξυπηρετήσουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα των πελατών μας. Καταλαβαίνουμε τις ανάγκες τους, τις δυσκολίες αλλά αντιλαμβανόμαστε τις ευκαιρίες και το όραμά τους. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ αποτελούν οι εξατομικευμένες υπηρεσίες. Η «εξατομικευμένη» παροχή υπηρεσιών παρέχεται υπό την πλήρη καθοδήγηση του ιδρυτή της εταιρείας κ. Μυστιλόγλου Αντωνίου.