Η φιλοσοφία μας είναι οι υπηρεσίες να παρέχονται με γνώμονα την «εξατομίκευση». Στόχος της AM-Consulting είναι οι υπηρεσίες της να διακρίνονται για τον εξατομικευμένο χαρακτήρα τους, τον προσανατολισμό των υπηρεσιών της στις ανάγκες των επιχειρήσεων και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης, έχοντας ως φιλοσοφία ότι η κάθε επιχείρηση έχει την δική της ταυτότητα, προσανατολισμό και ανάγκες.

Η εντολή που μας παρέχεται από τον επιχειρηματία ή από τον συνεργάτη τους, είναι εντολή είτε για την διαφύλαξη των συμφερόντων του και την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων έναντι του εταιρικού δικαίου ή ακόμα και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης του. Για τον κάθε επιχειρηματία ενδεχομένως αυτή η εντολή να είναι καίριας και ζωτικής σημασίας. Αν για οποιοδήποτε λόγω αδυνατούμε να ανταποκριθούμε, φιλοσοφία μας είναι να μην αναλαμβάνουμε. Στην περίπτωση όμως που την αναλάβουμε, γίνεται αυτομάτως και για εμάς ζωτικής σημασίας υπόθεση, στον αντίστοιχο βαθμό που είναι για τον εντολέα μας.   

Η AM-Consulting υποστηρίζει το διοικητικό συμβούλιο / διαχειριστή της εταιρείας για τη τήρηση του εταιρικού δικαίου. Ωστόσο η εταιρεία αποτελεί αρωγό των λογιστικών και δικηγορικών γραφείων. 

Η μεθοδολογία μας είναι :

1. Εξατομικευμένες υπηρεσίες : Κάθε επιχείρηση έχει την δική της εταιρική ταυτότητα και αντιμετωπίζεται παρέχοντας της εξατομικευμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε κάθε περίπτωση.

2. Γνώση & εμπειρία : Έχοντας τη γνώση και την εμπειρία παρέχονται οι υπηρεσίες μας μελετώντας την κάθε περίπτωση ως μοναδική και ιδιαίτερη, ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η εξατομικευμένη υπηρεσία για κάθε μία επιχείρηση που συνεργαζόμαστε.

3. Διαχείριση χρόνου : Οι υπηρεσίες μας πρέπει να ολοκληρώνονται χωρίς να απαιτείται ενόχληση από τους εντολείς μας. 

4. Αποτελεσματικότητα – Ικανοποίηση : Η αποτελεσματικότητά μας και η ικανοποίηση των εντολέων μας πρέπει να αποτελεί την mouth – to mouth προβολή μας. Έτσι, στοχεύουμε στην μέγιστη αποτελεσματικότητα, ώστε οι εντολείς μας να αποτελέσουν δορυφόρους προβολής μας.