Σκοπός μας είναι να αποτελέσουμε τον σημαντικότερο εξωτερικό συνεργάτη, τόσο των λογιστικών όσο και των δικηγορικών γραφείων, ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το εταιρικό δίκαιο.

Ως προς τα λογιστικά γραφεία η εξειδικευμένη γνώση που παρέχεται από την εταιρεία μας και το επαγγελματικό πεδίο δραστηριότητάς μας, παρέχει σε αυτά άρτια και εξειδικευμένη γνώση η οποία μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του κύκλου εργασιών μέσα από το υπάρχον και όχι μόνο πελατολόγιο. 

Ως προς τα δικηγορικά γραφεία, η εξειδικευμένη γνώση που παρέχεται  από την εταιρεία μας δίνει την ευκαιρία στην μείωση του χρόνου σύνταξης εξωδικαστικών εγγράφων, όπως και την δυνατότητα να διευρυνθούν οι εξωδικαστικές υπηρεσίες τους. 

Οι συνεργασίες αποτελούν στρατηγική επιλογή της εταιρείας από τη σύστασή της και επιδιώκεται η μεγιστοποίησή τους, τόσο με τους υπάρχοντες συνεργάτες όσο και με νέους. 

Εάν είστε, οικονομολόγος, λογιστής, δικηγόρος ή συμβολαιογράφος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.