ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (COOKIES)

  1. Εισαγωγή: Δεδομένα που αποκτώνται μέσω της χρήσης μικροδεδομένων (cookies)

1.1 Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που ονομάζονται μικροδεδομένα (cookies) τα οποία χρησιμοποιούνται από την εταιρία «ANALYTIC MANAGEMENT CONSULTING IKE» με διακριτικό τίτλο AM-C(εφεξής, η Εταιρία) για να προσαρμόσει την εμπειρία του Χρήστη. Τα μικροδεδομένα είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, όπως ο τύπος του  διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους. Όταν ο Χρήστης επισκέπτεται την Ιστοσελίδα, τα μικροδεδομένα αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισής της και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή στον αποθηκευτικό χώρο της φορητής συσκευής κάθε Χρήστη.

1.2 Τα μικροδεδομένα δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του Χρήστη, αλλά ούτε και στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτά, ενώ δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του Χρήστη. Με τα μικροδεδομένα δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Χρήστη, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του.

1.3 Η χρήση των μικροδεδομένων είναι τεχνικά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη πραγματοποίηση της σύνδεσης του Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό, πριν την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης καλείται να αποδεχθεί την αποθήκευση αρχείων μικροδεδομένων στον υπολογιστή του, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, όπως έχει μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 που καθορίζει ότι είναι δυνατή η συλλογή δεδομένων για νόμιμη αιτία.

1.4 Οι περισσότεροι πλοηγοί διαδικτύου αποδέχονται αυτόματα τα μικροδεδομένα. Ωστόσο, ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον πλοηγό διαδικτύου που χρησιμοποιεί με τρόπο ώστε να μην αποθηκεύονται τα μικροδεδομένα στην τερματική συσκευή του ή να εμφανίζεται συνέχεια μια υπόδειξη προτού αποθηκευτεί ένα νέο μικροδεδομένο. Σημειώνεται πως η πλήρης απενεργοποίηση των μικροδεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών της Ιστοσελίδας.

 

  1. Κατηγορίες Μικροδεδομένων

2.1 Τα μικροδεδομένα ταξινομούνται τυπικά σε μικροδεδομένα περιόδου λειτουργίας (μικροδεδομένα λειτουργικότητας) και μόνιμα μικροδεδομένα. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μικροδεδομένα λειτουργικότητας για να προσφέρει στο Χρήστη πιο άνετη χρήση και για να αναγνωρίσει ποιες επιμέρους σελίδες της Ιστοσελίδας έχει επισκεφτεί. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μόλις ο Χρήστης εγκαταλείψει την Ιστοσελίδα.

2.2 Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ακόμη προσωρινά μικροδεδομένα με σκοπό την ευκολία χρήσης, τα οποία αποθηκεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα στην τερματική συσκευή του Χρήστη. Αν ο Χρήστης επισκεφτεί εκ νέου την Ιστοσελίδα για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Εταιρίας, η Εταιρία αναγνωρίζει αυτόματα ότι έχει ήδη επισκεφτεί την Ιστοσελίδα, σε ποιες καταχωρίσεις, ρυθμίσεις και ενέργειες προέβη καθώς και ποιες σελίδες επισκέφτηκε, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο να προβεί ξανά στις ίδιες ενέργειες. Επιπροσθέτως, τα μικροδεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται από την Εταιρία για τη στατιστική ανάλυση της χρήσης της Ιστοσελίδας με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της, καθώς και την προβολή πληροφοριών που είναι ειδικά προσαρμοσμένες στο Χρήστη.

2.3 Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί web beacons (ονομάζονται επίσης διαφανή αρχεία GIF, pixels ή action tags, web bugs). Αυτές οι τεχνολογίες είναι κώδικες που προσφέρουν μια μικρή γραφική εικόνα σε έναν ιστότοπο ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα web beacons μπορούν να αναγνωρίσουν ορισμένα είδη πληροφοριών στον υπολογιστή του Χρήστη, όπως τα μικροδεδομένα, την ημερομηνία και την ώρα προβολής μιας σελίδας, καθώς και μια περιγραφή της σελίδας στην οποία βρίσκεται το web beacon. Σε γενικές γραμμές, οποιοδήποτε αρχείο ήταν μέρος ενός δικτυακού τόπου μπορεί να λειτουργήσει ως web beacon. Τα web beacons χρησιμοποιούνται για σκοπούς παρακολούθησης και στατιστικής καταγραφής. Τρίτα μέρη μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν web beacons στην Ιστοσελίδα για να λαμβάνουν πληροφορίες ελέγχου, έρευνας και αναφοράς ή για να κατανοούν τα ενδιαφέροντα του Χρήστη και να προσαρμόζουν σε αυτά διαφημίσεις.

2.4 Ορισμένοι από τους τρίτους συνεργάτες της Ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιούν μικροδεδομένα τύπου Flash, αλλιώς γνωστά ως τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα (LSOs – Locally Shared Objects). Τα μικροδεδομένα τύπου Flash χρησιμοποιούνται για να προσδιορίζουν τα ενδιαφέροντα του Χρήστη μέσα από τα άρθρα που συμβουλεύεται και γενικότερα για να παρακολουθούν τις συμπεριφορές των Χρηστών. Τα LSOs διατηρούν συλλογές δεδομένων όπως τα μικροδεδομένα, αποθηκευμένες σε έναν κατάλογο στον υπολογιστή ενός Χρήστη, και εγκαθίστανται μέσω του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο Flash Player της Adobe.

2.5 Τέλος, στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται μικροδεδομένα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Pixel της πλατφόρμας Facebook, μέσω του οποίου η Εταιρία συλλέγει στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών της πλατφόρμας αυτής στην Ιστοσελίδα (χρόνος παραμονής στην Ιστοσελίδα, επιμέρους σελίδες που επισκέπτεται ο Χρήστης κ.ο.κ), ενώ μπορεί κατόπιν να γίνει εκ νέου στόχευση ορισμένων Χρηστών που την επισκέφθηκαν κυρίως στο εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ομοίως, η Εταιρία χρησιμοποιεί τα μικροδεδομένα της υπηρεσίας GoogleAdsSearch, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τη συμπεριφορά των Χρηστών της Ιστοσελίδας, οι οποίοι την επισκέπτονται μέσω της συγκεκριμένης μηχανής αναζήτησης (χρόνος παραμονής στην Ιστοσελίδα, επιμέρους σελίδες που επισκέπτεται ο Χρήστης κ.ο.κ).

 

  1. Σκοποί Χρήσης Μικροδεδομένων

Όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρία μπορεί μεταξύ άλλων να αξιοποιεί τα μικροδεδομένα για διαφόρους λόγους, όπως ενδεικτικά:

3.1 Για τη διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά της καθώς και για τη στιγμιαία καταγραφή των τάσεων της κοινής γνώμης.

3.2 Για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στην Ιστοσελίδα, το πώς οι Χρήστες τη χρησιμοποιούν, καθώς επίσης για την εμφάνιση διαφημίσεων σχετικών με την ιστοσελίδα σε άλλους ιστοτόπους, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του Χρήστη σ’ αυτή.

3.3 Για τη βέλτιστη τεχνική δυνατότητα παρουσίασης και λειτουργίας διαφημιστικών μηνυμάτων, νέων και προωθητικών ενεργειών σχετικά με τις πάσης φύσεως υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς.

3.4 Για σκοπούς στόχευσης και εκ νέου στόχευσης των Χρηστών που προέρχονται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από μηχανές αναζήτησης.

 

  1. Νομική Βάση της Επεξεργασίας

4.1 Η Εταιρία χρησιμοποιεί μικροδεδομένα για το σκοπό της διαμόρφωσης και της συνεχούς βελτιστοποίησης της Ιστοσελίδας, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των Χρηστών της καθώς και για τη βέλτιστη διαφήμιση των υπηρεσιών της.Επιπλέον, με τη  χρήση των μικροδεδομένων, αναλύονται και αξιολογούνται οι πληροφορίες με σκοπό τη βελτιστοποίηση της Ιστοσελίδας και των διαφημιστικών προβολών που προβάλλονται σε αυτή. Καταρχήν, με τη συλλογή μικροδεδομένων η Εταιρία δεν αποθηκεύει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της Ιστοσελίδας της. Σε κάθε περίπτωση, αν η επεξεργασία των μικροδεδομένων υποτεθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση κάποιου Χρήστη, η επεξεργασία αυτή δικαιολογείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ’ ΓΚΠΔ.

4.2 Ο Χρήστης μπορεί να εμποδίσει τις προπεριγραφόμενες τεχνολογίες, μέσω αντίστοιχης ρύθμισης των μικροδεδομένων στον πλοηγό διαδικτύου που χρησιμοποιεί. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει την εξατομικευμένη διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων με τη βοήθεια του λεγόμενου Διαχειριστή προτιμήσεων ή την ενεργοποίηση των μικροδεδομένων εξαίρεσης που υπάρχουν διαθέσιμα. Τέλος, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να εναντιωθεί στην ταυτοποίησή του μέσω της επεξεργασίας μικροδεδομένων, ασκώντας τα δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ, όπως αυτά περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας.

 

  1. Ειδικότερα τα Μικροδεδομένα της Υπηρεσίας Google Analytics

5.1 Για τον σκοπό της διαμόρφωσης και της συνεχούς βελτιστοποίησης των ιστοσελίδων μας χρησιμοποιούμε βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄  ΓΚΠΔ τα Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται «ψευδωνυμοποιημένα» προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται μικροδεδομένα (cookies). Το μικροδεδομένο καταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής:

α)     τύπος/ έκδοση πλοηγού διαδικτύου

β)     χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα

γ)     παραπομπή διεύθυνσης τύπου url (δηλαδή η προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε)

δ)     όνομα υπολογιστή πρόσβασης και διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP)

ε)      ώρα αιτήματος διαμετακομιστή.

5.2 Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης της Ιστοσελίδας, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των διαφημηστικών εκστρατειών της Εταιρίας, αλλά και για ενδεχόμενη εκ νέου στόχευση του Χρήστη. Οι διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) καθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχισή τους με τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων ψηφίων (λεγόμενο IP-masking).

5.3 Ο Χρήστης μπορεί να εμποδίσει την ανάλυση των δεδομένων που δημιουργούνται από το μικροδεδομένο και αφορούν τη χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου) καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τη Google, αν φορτώσει και εγκαταστήσει πρόγραμμα επέκτασης στον πλοηγό διαδικτύου Chrome της Google. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με τα Google Analytics θα βρείτε στην ιστοσελίδα των Google Analytics.

5.4 Οι πληροφορίες που δημιουργούνται με το μικροδεδομένο διαβιβάζονται σε ένα διαμετακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν συγχωνεύεται η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) του Χρήστη μαζί με άλλα δεδομένα από την Google. Επίσης, οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους εφόσον αυτό προβλέπεται νομοθετικά ή αν οι τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά κατ’ εξουσιοδότηση.

5.5 Μετά την «ανωνυμοποίηση» της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με το πρόσωπο του Χρήστη. Τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν για λόγους στατιστικής διαγράφονται από τα Google Analytics μετά από 50 μήνες. Στις αναφορές που συντάσσονται βάσει των Google Analytics δεν υφίσταται πλέον αναφορά σε πρόσωπα.

 

  1. Ειδικότερα τα Μικροδεδομένα της Υπηρεσίας Google Display

6.1 Στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται, επίσης, τεχνολογίες εκ νέου στόχευσης, και ειδικότερα τα μικροδεδομένα της υπηρεσίας GoogleDisplay. Με τα μικροδεδομένα αυτά, συλλέγονται δεδομένα ενδιαφέροντος με τη χρήση ενός ψευδωνύμου, δηλαδή συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά πλοήγησης του κάθε Χρήστη για σκοπούς εμπορικής προώθησης σε ανώνυμη μορφή, οι οποίες αποθηκεύονται σε αρχεία μικροδεδομένων στον υπολογιστή του και αναλύονται μέσω αλγόριθμου. Στη συνέχεια, είναι δυνατό να προβληθούν στις ιστοσελίδες των συνεργατών της Εταιρίας στοχευμένες συστάσεις υπηρεσιών και εξατομικευμένα διαφημιστικά μπάνερ με τις υπηρεσίες της που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το Χρήστη. Έτσι, η Εταιρία διασφαλίζει ότι θα εμφανιστεί στην τερματική συσκευή κάθε Χρήστη, μόνο η διαφήμιση που είναι προσαρμοσμένη στα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά του.

6.2 Σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά για να ταυτοποιηθεί ο Χρήστης. Δεν γίνεται καμία επεξεργασία των άμεσα προσωπικών δεδομένων, και επίσης δεν συγχωνεύονται τα προφίλ χρήσης με προσωπικά δεδομένα. Ακόμα κι αν υποτεθεί ότι η ταυτοποίηση του Χρήστη είναι πιθανή, η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ ΓΚΠΔ.

6.3 Οι Χρήστες που δεν επιθυμούν να εμφανίζεται στους υπολογιστές τους εξατομικευμένο διαφημιστικό μπάνερ της Εταιρίας διατηρούν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην εν λόγω συλλογή και αποθήκευση δεδομένων για το μέλλον, ως εξής:

6.3.1 Με την επιλογή του συμβόλου που εμφανίζεται σε κάθε διαφημιστικό μπάνερ (π.χ. «i»), ο Χρήστης μπορεί να μεταβεί στην εκάστοτε ιστοσελίδα του παρόχου. Εκεί διευκρινίζεται εκ νέου η συστηματική της τεχνολογίας retargeting και παρέχεται η δυνατότητα κατάργησης της εγγραφής (opt-out). Αν ο Χρήστης καταργήσει την εγγραφή του σε έναν πάροχο, αποθηκεύεται στον υπολογιστή του το λεγόμενο μικροδεδομένο εξαίρεσης το οποίο εμποδίζει μελλοντικά την εμφάνιση του διαφημιστικού μπάνερ του εκάστοτε παρόχου. Η εν λόγω κατάργηση εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τον υπολογιστή του Χρήστη, ενώ αν τα εκάστοτε μικροδεδομένα εξαίρεσης διαγραφούν ο Χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει αναπόφευκτα τη διαδικασία εξαίρεσης.

6.3.2 Εναλλακτικά, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία μικροδεδομένων, ασκώντας τα δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ, όπως αυτά περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας.

 

  1. Αποδέκτες εκτός ΕΕ

7.1 Με εξαίρεση την επεξεργασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2.5 και 5 του παρόντος, η Εταιρία δεν παρέχει τα δεδομένα του Χρήστη σε αποδέκτες με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η επεξεργασία που αναφέρεται παραπάνω οδηγεί σε διαβίβαση δεδομένων τους διαμετακομιστές των εξουσιοδοτημένων από την Εταιρία παρόχων τεχνολογιών «ακολούθησης και στόχευσης» (tracking και targeting). Ορισμένοι διαμετακομιστές βρίσκονται στις ΗΠΑ (πληροφορίες σχετικά μπορείτε να αποκτήσετε στις εκάστοτε αναφορές για τους συγκεκριμένους αποδέκτες). Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της λεγόμενης Privacy Shield καθώς και βάσει των λεγόμενων Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.